Lågkostnad- och elevklinik i Kraniosakralterapi, Stockholm, Sweden

 

 

Fr.o.m. oktober 2018 startar Lågkostnad- och elevklinik i Kraniosakralterapi, Stockholm, Sweden, varannan onsdag mellan kl 14.00-19.00.

 

Där finns det två pris, 550 kr för behandlingar även handledda elevbehandlingar, eller 350 kr för elevbehandling av elever som har gått minst 3 st Integral-CST grundutbildnings kurssegment (ett segment är 5-dagar kurs plus 2-dagar workshop).

 

Våra terapeuter och elever samarbetar i olika teamkonstellationer. Du är även välkommen att boka dig till behandlingar utöver dina vanliga behandlingar hos oss. På så sätt får du också kontinuitet i din hälsoförbättrings process.

 

Vi bjuder kvalificerade behandlingar i bl.a. Kraniosakralterpi. Tillgängliheter till terapier och datum varierar. Gärna kolla i första handen 'Calendar'. Du kan också prata med din terapeut om hjälp till bokning på Lågkostnad- och elevklinik.

 

Tjänster på Lågkostnad- och elevkliniken kan bokas online här.

_Integral_CST