Back


Integral Kraniosakral biodynamisk terapi (Integral-KST)


Integral kraniosakral biodynamisk terapi (Integral-KST) är en vidareutveckling av Kraniosakral terapi i kliniskt förhållningssätt och fördjupning i tekniken, baserat på en ny filosofisk förståelse om livet, hälsan, världen och mänsklig medvetenhet. Integral-KST tillämpar både Biomekanikens och Biodynamikens kunskaper och teknik i hela det dynamiska spektrumet; fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.


Integral-KST ser människan som en självreglerande och integrerande organism, där mikrokosmos utvecklas tillsammans med makrokosmos. Cellbiologin och embryologin visar att vi har samma grundsubstanser som naturen. Vi kommer från naturen och manifesterar naturens utveckling med en speciell mänsklig medvetenhet. Människans biologi och fysiologi följer naturlagar samtidigt som de styrs av vårt eget medvetande. Människan har alltid perfekt balans och balansnivåer kan alltid förbättras genom att utbyta, omvända och transformera inom individen själv, men också mellan individ och yttre miljön.


Integral-KST lägger fokus på att holistiskt utveckla terapeutens medvetande till en högre nivå, enligt en vetenskapsfilosofisk teori: ”Tre substansnivåer”. De tre substanserna är: fysisk nivå, energinivå/emotionell och hormoniell nivå och informationsnivå/mental nivå. Genom utveckling av ett högre medvetande kan terapeuten effektivt se var och hur klientens balanstillstånd är just nu, samt se hur terapeuten bäst kan ge stöd till klientens självläkning med självreglering till bättre funktioner.


Terapeuten utvecklar förmågan i att känna och assistera förändringar i klientens tillstånd genom rytmsynkronisering och harmonisering via kontakt rent fysiskt med t.ex. händer, energiskt via energifältet, men även mentalt med tankearbete. Fokus ligger på kroppens rytmer, framför allt rytmer och korresponderade funktioner i det Centrala nervsystemet (CNS). Nervsystem, bindvävsystem, blodkärlssystem, lymfsystem, organsystem och rörelseapparater är några av de mest berörda områdena där Integral-KST effektivt arbetar och påverkar direkt.


Integral-KST terapeuter har grundläggande kunskaper i de klassiska osteopatiska och Biodynamiska kraniosakrala områdena. Med kunskapen och färdigheten att kunna använda och utveckla medvetandet på rätt och positivt sätt, så att hela människan utvecklas med god hälsa, överflödigt liv, kreativitet och intuition. Terapeuten har förmågan att med öppet hjärta och sinne lyssna och stödja klientens hela system, MEDVETET, genom att vara ’aktivt terapeutiskt neutral’ – ’observerande, icke-
dömande och stödjande med ett aktivt sant ändamål’.


En terapeut som utövar Integral-KST ger kvalitetsarbete genom att:

- bemöta klienter med ”Compassion” - med öppet hjärta och sinne utan dömande
- kunna bilda kvalificerad uppfattning om kroppens rytmer, rörelser och strukturer med
korresponderande funktioner
- utvärdera klienters hälsotillstånd, att effektivt behandla och uppfölja varje klientens förändringar med optimal processtrategi
- behandla svåra, diffusa och kroniska tillstånd, även ortopediska tillstånd
- ge anpassade övningar samt uppföljning
- hålla gruppsession och ge behandling tillsammans med andra terapeuter
- assistera den emotionella och mentala processen genom integral-KST samtal och
traumatransformation
- assistera klintens personliga utveckling genom att följa kroppens intelligens
- skapa och driva integrerade rehabiliteringsprogram för enskild och grupp
- med avancerad Integral-KST utbildning har terapeuter även höga kompetenser i sin yrkesroll bl.a. som yrkeutbildare och programutvecklare inom behandling, träning och rehabilitering.


Vi hanterar dina uppgfter tryggt, se vår dataskyddspolicy (GDPR) HÄR