Back


Integral kraniosakral biodynamik terapi (Integral-KST)


Integral kraniosakral biodynamik terapi (Integral-KST) är en vidareutveckling av Kraniosakralterapin i kliniskt förhållningssätt och teknisk fördjupning baserad på en ny filosofisk förståelse om hälsa, live och mänsklig medvetenhet och förhållande mellan natur och människor. Integral-KST tillämpar både Biomekanikens och Biodynamikens kunskaper och teknik med deras respektive inriktningar i hela dynamiska spektrumet fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.


Integral-KST ser människa som en självreglerande och integrerande organism som mikrokosmos utvecklas tillsammans med makrokosmos Universum genom liv. Cellbiologin och embryologin visar sig att vi har samma grundsubstanser som naturen och vi kommer från naturen och manifesterar naturens utveckling med speciellt mänsklig medvetenhet. Människans biologi och fysiologi följer naturlagar samtidigt som de styrs av eget medvetande, vilket är också kommit från naturen. Det anses att människan har alltid perfekt balans och att balansnivåer alltid kan förbättras genom att förbättra funktioner i utbyte, omvändning, transformation inom individen själv och mellan individens inre och yttre miljö.


Integral-KST lägger fokus på att holistiskt utveckla terapeuters medvetande till högre nivå enligt en utvecklade vetenskapsfilosofisk teori, ”Tre-nivåer substans”. Genom utveckling av högre medvetande kan terapeuter effektivt lyssna var och hur klientens balanstillstånd här och nu är samt att bäst ge stöd till klientens självläkning med självreglering till bättre funktioner.


Terapeuter utvecklar förmågan i att känna och assistera förändring i klientens tillstånd genom rytmsynkronisering och harmonisering via Integral-CST kontakter fysiskt med t.ex. händer, energiskt via fält även mentalt med tankearbete. Fokus ligger på rytmer av hela kroppen och olika delar av kroppen, framför allt rytmer och korresponderade funktioner i det Centrala nervsystemet (CNS). Nervsystem, bindvävsystem, blod-kärlsystem, lymfsystem, organsystem och rörelseapparater är några mest berörda områdena Integral-KST effektivt arbetar och påverkar direkt.


Integral-KST terapeuter har grundläggande kunskaper i de klassiska osteopatiska och Biodynamiska områden. Med kunskapen och färdigheten att kunna använda och utveckla medvetandet på rätt och positivt sätt, så att hela människan utvecklas med god hälsa, överflödigt liv, kreativitet och intuition. De har förmåga att med öppet hjärta och sinne lyssna och stödja klientens hela system MEDVETET genom att vara ’aktivt terapeutiskt neutral’ – ’observerande, icke-fördömande och stödjande med aktivt sann ändamål’.


En terapeut som utöver Auktoriserad Integral-KST ger kvalitetsarbete som


-Att bemöta klienter med ”Compassion” - med öppet hjärta och sinne utan fördömande

-Att kunna bilda kvalificerade uppfattning om kroppens rytmer, rörelser och strukturer med korresponderande funktioner

-Att utvärdera klienters hälsotillstånd, att effektiv behandla, och att uppfölja varje klientens förändringar med optimal processtrategi

-Att behandla svåra, diffusa och kroniska tillstånd, även ortopediska tillstånd

-Att ge anpassade övningar samt uppföljning

-Att hålla gruppsession och ge behandling med fyra händer

-Att assistera den emotionella och mentala process genom integral-KST samtal och trauma transformation

-Att assistera klintens personliga utveckling genom att följa kroppens intelligens

-Att skapa och driva integrerade rehabiliteringsprogram för enskild och grupp

-Med avancerad Integral-KST utbildning har terapeuter även höga kompetenser i sin yrkesroll bl.a. som yrkeutbildare och programutvecklare inom behandling, träning och rehabilitering.
Vi hanterar dina uppgfter tryggt, se vår dataskyddspolicy (GDPR) HÄRWorkshopar, kurser och utbildningsprogram har uppdaterade info.