Kraniosakralterapi är en metod med mjuk och lätt kontakter som kommunikationsteknik att stödja kropps förmåga av självläkning att släppa spänningar och återställa cellernas ursprungliga vitalitet och funktioner.

 

Vi utför Biodynamisk Kraniosakralterapi och Integral kraniosakral biodynamik terapi.

 

Kaniosakralterapi har en djupgående verkan på hela din organism. När hela kroppens tillstånd förändras till bättre stadie kan många hälsotillstånd få hjälpas, t ex:

- rygg-, nack-, axel-, ben- och bäckenbesvär

- käkledsproblem

- fibromyalgi

- huvudvärk/migrän

- yrsel, tinnitus

- whiplash

- utmattningssymtom, ME/CFS

- stressrelaterade symptom

- lågbalans i hormonsystem

- immunförsvar- och autoimmunproblematik

- sömnstörningar

- akuta skador bl.a. akuta olyckor

- post-operationsvård

- emotionell trauma

- autismspektrumstörningar så som Autism, ADHD och andra neuropsykologiska tillstånd

- koncentrationssvårigheter

- nedstämhet, lindrig och måttlig depression

- nedsatta nervfunktioner och nervskador

- förlossningstrauma, prenatal- och neonatal svårighet

- preventivvård för neurodegenerationstillstånd, t.ex. Alzeimer, Dementia

 

Klinisk praktik har bevisat speciellt effekter på många oförklarliga, diffusa smärtastillstånd och kronisk värk, ospecifika neurologiska störningar, ospecifika besvär hos barn.

Hur går det med behandling

 

Inför ditt första besök

 

Metoder och utbildningsprogram

 

Samarbete utan gränsen

 

Historik

 

Referenser

 

Q & A