Tillgänglighets- och elevklinik, Spånga/Stockholm, Sweden


På engelska


Fr.o.m. oktober 2018 har Tillgänglighets- och elevklinik, Spånga / Stockholm, Sweden startats, på onsdagar och fredagar kl 14.00-19.00 med ca tre veckors mellan rum.


Det är en integrerad del av Ability & Wisdom Educations (AWACE), på Spånga Friskvård Hälsocenter AB i Spånga, Stockholm.


Vi bjuder kvalificerade behandlingar med större tillgängligheter till olika terapier, flera terapeuter, datum och tider. Våra terapeuter och elever samarbetar i olika teamkonstellationer. Du är även välkommen att boka dig till behandlingar utöver dina vanliga behandlingar hos oss. På så sätt får du också kontinuitet i din hälsoförbättrings process.


Pris

550 kr för behandlingar även handledda elevbehandlingar

350 kr för elevbehandling av elever som har gått minst 3 st Integral-CST grundutbildnings kurssegment (ett segment är 5-dagar kurs plus 2-dagar workshop).

För elev med handledning, 1000 kr för en dag, 13.00-19.00


För bokning gärna kolla i första handen 'Calendar'. Du kan också prata med din terapeut om hjälp till bokning på Tillgänglighets- och elevklinik.


Elever och terapeuter som är intresserade av att delta i aktiviteter på Tillgänglighets och elevklinik kan kontakta Ming.


Tjänster på Tillgänglighets- och elevkliniken kan bokas online här.

_Integral_CST