Ming Niku


B.Sc (Math.), MA (Economy), MBA, Doctorande i strategisk management


Aukt. KranioSakral terapeut för människor

Examinerad Kraniosakral terapeut för djur

Cert. TKM terapeut

Dipl. Yogaterapeut

Utbildare i Hunyuan medvetandeutveckling

Utbildare i Integral Kraniosakralterapi Biodynamik Therapy (Integral-CST)

Se komplett CV av Ming här.


Kontaktuppgifter

Spånga Friskvård Hälscenter

Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga

08-36 75 72

www.spangafriskvard.se

ming.niku@spangafriskvard.se


Ming erbjuder


* Privatsessioner med konsultation, rådgivning, coachning och behandlingar i förändring av hälsotillstånd och livssituationer, för människa och djur


* Gruppsessioner med liknande hälsotillstånd, brukare och/eller personliga assistenter, djur och/eller ägare


* Internationella utbildningsprogram i Livscoach i Hunyuan Medvetandeutbeckling, och Jin Luo Integral Kraniosakral Biodynamik Terapi (Integral-CST).


* Egenvård workshopar och kurser i effektiv rehabilitering, egenvård och självläkningsmetoder


* Föreläsningar i holistisk hälsa och liv


* Ett mötes plats och en utforskande model att tillsammans utveckla individuella kompetenser och egenskaper för ett hållbart samhälle och kollektiv utveckling


* Handledning, mentorskap


* Huvud behandlingsmetoden är Integral Kraniosakral Biodynamik Terapi (Integral-CST).


* Utvecklande spetskompetens i preventiva och Rehabiliterande syfte för kroniska tillstånd, neurologiska störningar och skador, strukturella korrigeringar i kropps anatomi och trauma resolutionMing Niku är verksamhets föreståndare. Hon kom ursprungligen från Kina och har bosatt sig i Sverige sedan 2002. Sedan 2005 har hon bytt livsbanan till friskvård och hälsovård integrerde med holistisk personlig utveckling. Hon har varit Auktoriserad Kraniosakral terapeut på Svenska Kraniosakralterapeut förbund sedan 2011, numera med utvecklande inriktning i Integral Kraniosakral Terapi Biodynamik (Integral-CST). Förutom sina akademiska utbildningar i naturvetenskaper och samhällsvetenskaper, har hon utbildningar i en rad alternativa och komplementära principer som så Certificerad Traditionell Kinesisk Medicin (TKM), Diplomerad Yogaterapeut, Zhineng Qigong Instruktör och Terapeut, och en rad av andra manuell terapier. Ming fortsätter aktivt att fortbilda sig inom medicinsk vetenskap och andra holistiska discipliner, både i Sverige and utomlands. Att utveckla metoder, program och kurser genom att integrera olika kunskaper i livet, såväl privat som yrkesmässigt, på både djupet och bredden, ser hon som sin livsuppgift.Med Spånga Friskvård Hälsocenter i Spånga som bas ägnar Ming numera sin tid med kliniska arbete med behandlingar, intensiva rehabiliterings program, kurs- och utbildningsutveckling i medvetandeutveckling och Integral Kraniosakral Biodnamik Terapi (Integral-CST), samt forskning och studie om dessa holisktiska kunskaper både i Sverige och utomlands.


Ming säger:

Jag tror på att alla har en medfödd rättighet och kraft till ett värdigt liv, att alltid kunna må bra och må bättre. Tack vare den unika möjligheten jag dagligen har att uppleva den livskraften som finns inom var och en individ och som närs av naturen och mänskligt kollektiva sammanhanget, har jag privilegiet att ständigt vittna möjligheter till förändringar hos mig själv och alla som kommit i kontakt med mig. Jag älskar att kunna erbjuda mitt stöd till förändringsmöjligheter för andra genom att integrera olika fantastiska terapiformer med holistisk utveckling av medvetenheten. Jag är stolt över mina kollegors och mina insatser som komplementär komponent till den svenska sjukvården till våra medmänniskor för bättre hälsa och bättre liv.