Annikka Rosman


Kontaktuppgifter

Rosmans Friskvård AB

Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga

08-36 75 72

www.spangafriskvard.se

annikka@spangafriskvard.se


Behandlingar

Medicinsk Fotvård inkl vårtbehandling,Taktil stimulering,

Frans- & brynfärgning, ansiktsbehandling med Galvanisk SPA, vaxning


2004 sadlade jag om från presentreklam-branschen och utbildade mig till Medicinsk Fotvårdsterapeut.


Att arbeta med fötter ger mig oerhört mycket, då jag finner det både roligt, givande och behövligt. Inte minst gillar jag utbytet av kommunikation och information mellan mig och mina kunniga och trevliga kunder.

För mig är det viktigt att mina kunder känner sig trygga, sedda och omhändertagna under behandlingen.


2009 vidareutbildade jag mig till Taktilterapeut. Detta för att ytterligare fördjupa kontakten med människor och att kunna hjälpa dem att finna lugn och harmoni i vardagens stress.

Taktil Stimulering passar alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalitet. Metoden följer en bestämd struktur och tar in hela kroppen, hela människan med jämna, varma handtag.


Du är hjärtligt välkommen att boka behandlingstid hos mig!


Information om Taktil Stimulering

Taktil betyder beröring. Men när man säger ”det taktila sinnet” menar man inte enbart beröringen, utan hela känselsinnet eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring: tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden, aktiveras flera av dessa receptorer, som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande systemet – oxytocinsystemet. Effekterna låter inte vänta på sig!


Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring, som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktil Stimulering definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård.


Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och fuktionshinder. Taktil Stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med t e x rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor mm. Den är ett viktigt stöd i den pallativa vården.


Taktil Stimulering används för att

- understödja den neurala organisationens utveckling

- öka kroppsuppfattningen

- stärka bindningen mellan föräldrar/barn/partners

- öka kommunikationen

- förbättra mag- & tarmfunktionen

- öka immunförsvaret

- lindra smärta

- skapa lugn och ro


Taktil Stimulering är en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité i glädje och lycka.


Och det är aldrig för sent att börja!