GDPR på Spånga Friskvård Hälsocenter AB


Detta gäller alla samarbetande företag och medarbetare.


Den 25 maj 2018 träder den nya dataskydds-förordningen(GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer.


För närvarande använder vi registrerade uppgifter endast i direkt kommunikation med dig. Vi lämnar inga uppgifter till utomstående.

Vi har alltid hanterat dina personuppgifter på ett tryggt sätt och kommer fortsätta med det.


Om du har frågor eller om du vill radera dina uppgifter hos oss är du välkommen att kontakta oss på info(AT)spangafriskvard.se.