Zhineng Karma cirkel för visdom och välmående - Hur kan man delta?

Att växa i generositetDu har fått en gåva.


Som i en kedja i generositetens anda, har någon som kommit före dig givit en gåva till dig som du nu har kunnat ta emot. Nu har du möjlighet att fortsätta kedjan och ge gåva för en framtida gäst och på så sätt fortsätta cirkeln av givande för visdom och välmående genom att:


1) Inte betala något och då tackar vi dig för möjligheten att vi får utöva generositet; eller


2) Betala valfri summa för de som kommer efter dig; eller


3) Bidra med din tid och ditt hjärta genom att vara som teammedlem i volontär arbete; eller


4) Sprida budskapet till din omgivning på ditt sätt.


Vill du betala för att erbjuda din gåva till en annan medmänniska efter att du själv tagit gåva, följ här information om betalning.


Betalning inom Sverige:

Bankgiro:447-­6107 (Mottagare: ZN Karma Circle Wisdom), or direkt till bankkonto: SEB 52731032138

eller

Swish 123 033 6172 (Mottagare: Spånga Friskvård Hälsocenter AB)


Betalning utanför Sverige:

IBAN nr.:SE7450000000052731032138

Bic: ESSESESS

Mottagare: Zhineng Karma Circle of Wisdom and Well­Being at Spånga Friskvård Hälsocenter AB, Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga, Sverige


Ange ditt namn, din e­postadress och telnr. så vi kan skicka kvittot för din inbetalade gåva till andra.Tack för din generositet!Zhineng Karma Cirkel för Välmående och Visdom är en stolt organisation, som består av följande generösa projekt:


- Hunyuan Consciousness retreater med Zhineng Qigong och Mästare Yuantong Liu för hälsa, välmående, medvetet liv, intensiv gruppbehandling i Stockholm

- Intensiva rehabiliteringsprogram med integrerade terapier

- Educational Program in Consciousness Development at Hunyuan Consciousness Science Center in Stockholm

- Intensive Rehabilitational Programs with Hunyuan Consciousness Therapy and Integrated Craniosacral Biodynamics Therapy

- Zhineng Karma Clinic of Hunyuan Consciousness Therapy and Integrated Craniosacral Biodynamics Therapy